Antivirus og antivirusovervåkning

Denne avtalen baserer seg på:
1) Generelle avtalevilkår som skissert i http://www.dataplanit.no/avtalevilk%C3%A5r/generelle-avtalevilk%C3%A5r

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
Leverandøren skal levere en antivirusløsning som overvåker Kundens utstyr for virus, spionprogramvare og annen skadelig programvare – og hvis et slikt program oppdages forsøker å rydde opp i problemet selv øyeblikkelig og så rapporterer dette til en sentral server hos Leverandøren.
 
Leverandøren skal daglig overvåke status på kundens klientmaskiner og rapporterer og ta affære ved skadelige tilfeller som kan ha negativ innflytelse på Kundens drift.
 
Antivirus-programvaren skal være aktive på kundens klientmaskiner døgnet rundt.
 
Forutsetninger:
  • Leverandøren må kunne få tilgang til å installere programvaren på klientens utstyr
  • Leverandøren må ha internett-forbindelse som kan knytte seg til leverandørens IP på sikker port
  • Leverandøren må ha en egen kontaktperson som skal kontaktes for hendelser 
Virkemåte:
Ved infeksjon forsøker virusprogramvaren å automatisk blokkere, slette eller desinfisere datamaskinen
Rapport sendes hver morgen til Leverandørens support-personale med hendelser som har skjedd de siste 24 timer.
Ved behov for manuelle tiltak tas disse direkte med kunden 

Bilag 2 - Spesifikasjon over programmer
 
Sophos EndPoint Security and Control versjon 10.0 eller nyere installeres på hver enkelt PC/Server.
 
Bilag 4 - Spesifikasjon over brukerstøtte, opplæring og andre tilleggsytelser
 
For brukerstøtte refereres det til avtale for infrastruktur & supportavtale (avtaletype 4).
 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
 
Systemet skal være operativt innen startdato som spesifisert ihh til hovedavtalen.
 
Forsinkelser som kommer fra underleverandører, som linjeleverandører og applikasjonsleverandører kan forskyve oppstartsdatoen. Leverandøren er ikke ansvarlig for slike hendelser.
 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser
 
Alle priser er eks. mva og per bruker per mnd.
 
Installasjon på nye maskiner
  • Ved bestilling av nye maskiner utenom Leverandøren, må det informeres om at gjeldende maskiner må få installert antivirus-programvare.
  • Ved bestilling av nye maskiner igjennom Leverandøren vil maskiner automatisk få installert antivirus-programvare som del av klargjøringen.
  • Installasjon tas på timebasis ihh til gjeldende satser som spesifisert i avtale for infrastruktur & support (avtaletype 4).