Databackup

Denne avtalen baserer seg på:
1) Generelle avtalevilkår som skissert i http://www.dataplanit.no/avtalevilk%C3%A5r/generelle-avtalevilk%C3%A5r og

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
Leverandøren skal levere en internett-basert backupløsning som tar imot kopier av kundens servere og lagrer disse i Leverandørens serverrom for trygg oppbevaring.
 
Kundens servere som er spesifisert, enten fysiske eller virtuelle, skal tas kopi av nattlig/ukentlig/månedlig alt etter behov og kopieres ut i full tilstand slik at de kan startes ved eventuelle uhell. I tillegg skal det være mulig å hente ut individuelle data som filer og mailer fra løsningen.
 
Leverandøren skal daglig overvåke status på kundens backup og ta affære ved hendelser hvor backupen ikke har kjørt som den skal.
 
Forutsetninger:
  • Kunden må ha en backup-server som er godkjent av Leverandøren
  • Leverandøren må kunne få tilgang til å installere programvaren på klientens utstyr
  • Leverandøren må ha internett-forbindelse som kan knytte seg til leverandørens IP på sikker port
  • Kunden må ha en egen kontaktperson som skal kontaktes for hendelser 
Virkemåte:
  • I starten av prosessen tas full backup av kundens servere og klient-maskiner
  • Hver dag eller uke etter dette tas en motsatt-inkrementell backup av maskinene, slik at siste kopi av kundens maskiner til enhver tid er hos leverandøren og også på backup-pcen. De inkrementelle backupene inneholder historikk.
  • Det må spesifiseres under hvilke maskiner som skal tas med
  • Rapport sendes hver morgen til Leverandørens support-personale med hendelser som har skjedd de siste 24 timer. Ved behov for manuelle tiltak tas disse direkte med kunden 

Bilag 2 - Spesifikasjon over programmer og datamengder
Dell AppAssure/Rapid Recovery eller Veeam Backup and Replication.
Disse må være eid av kunden i forkant av tjenestens oppstart og inngår i installasjonskostnad.
 
Datamengder: Begrenset oppad til 5TB data.
 
Bilag 3 – Spesifikasjon over utstyr
Det må være på plass en backup-server med tilstrekkelig plass til å huse samtlige data. Denne skal eies av kunden. Maskinen kan være en liten server eller en sterk Windows-maskin med god nok CPU, minne og lagringsplass.
 
Bilag 4 - Spesifikasjon over brukerstøtte, opplæring og andre tilleggsytelser
For brukerstøtte refereres det til avtale for infrastruktur & supportavtale (avtaletype 4).
 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
Forsinkelser som kommer fra underleverandører, som linjeleverandører og applikasjonsleverandører kan forskyve oppstartsdatoen. Leverandøren er ikke ansvarlig for slike hendelser.

Bilag 6 - Prøveperiode
Prøveperiode er 2 uker fra og med oppstartsdato.
 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser

Prisinformasjon: Alle priser er eks. mva.
 
Bilag 8 - Installasjon på nye maskiner
Ved ønske om endring av backup-oppsettet må dette kommuniseres mellom Leverandør og Kunde, slik at riktig oppsett blir utført.
Installasjon tas på timebasis ihh til gjeldende satser som spesifisert i avtale for infrastruktur & support (avtaletype 4).