IT-Konsultasjon og helpdesk-avtale

Denne avtalen baserer seg på:
1) Generelle avtalevilkår som skissert i http://www.dataplanit.no/avtalevilk%C3%A5r/generelle-avtalevilk%C3%A5r og

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
IT-Konsulent tjeneste IT Helpdesk-tjeneste
Leverandøren skal møte opp på fastsatte tidspunkt for å utføre kontroll på Kundens IT-systemer. Spesifikasjon på hva som skal sjekkes og hvordan dette skal gjøres, beskrives i denne avtalen.
 
Ved henvendelser skal Kunden ta kontakt på følgende vis:
 
Telefon til Leverandørens support-senter på telefon 51 96 31 00
Mail til Leverandørens support-senter på support@dataplan.no
Kontakt direkte til fast konsulent på konsulentens mobilnummer 
Ved hastesaker må det enten tas kontakt på metode nr. 1 eller 3, siden det er vanskelig å garantere responstid på supportmailen.  Dersom det ikke er svar på fast-konsulentens telefon må det ringes direkte til Leverandørens support-senter på telefonnummeret ovenfor.
 
Forutsetninger:
 
Kunden må gi Leverandørens personale tilgang til å kunne gå inn på systemet
Dersom Leverandørens personale eller fast konsulent er på ferie eller er syk, vil annet personale bidra. Dersom kunden godkjenner at Leverandørens personale dokumenterer alt arbeid som blir utført, vil det redusere tiden som det tar for andre personer å delta på feilsøking.
Dersom det ikke er tid igjen til å utføre en sak i løpet av en normal arbeidsdag så vil saken bli utsatt til neste dag med mindre det abonneres på en vaktavtale. Dersom det likevel blir enighet om å utføre arbeidet utover dagen, følger satser som spesifisert i bilag 7.
Dersom Kunden ønsker å få målt fuktighet og temperatur må det leveres en sensorhub-boks av Leverandøren.
Leverandøren skal levere en IT Support-tjeneste og IT-konsultasjonstjeneste for å dekke hjelp med IT-saker innenfor arbeidstid 07:00 – 16:00 hverdager mandag-fredag.
 
Ved henvendelser skal kunden ta kontakt på følgende vis: Telefon til Leverandørens support-senter på telefon 51 96 31 00
Mail til Leverandørens support-senter p�� support@dataplan.no
Kontakt direkte til fast konsulent på konsulentens mobilnummer 
Ved hastesaker må det enten tas kontakt på metode nr. 1 eller 3, siden det er vanskelig å garantere responstid på supportmailen.  Dersom det ikke er svar på fast-konsulentens telefon må det ringes direkte til Leverandørens helpdesk på telefonnummeret ovenfor.Forutsetninger:Kunden må gi tilgang til Leverandørens personale til å kunne gå inn på systemet
Kunden må ha tilgang til nødvendige passord og gi disse til Leverandørens kontaktperson for å kunne bidra
Kreves fysisk aksess, må Kunden gi tilgang til Leverandørens personale for å kunne få tilgang
Dersom Leverandørens personale eller fast konsulent er på ferie eller er syk, vil annet personale bidra. Dersom kunden godkjenner at Leverandørens personale dokumenterer alt arbeid som blir utført, vil det redusere tiden som det tar for andre personer å delta på feilsøking.
Dersom det ikke er tid igjen til å utføre en sak i løpet av en normal arbeidsdag så vil saken bli utsatt til neste dag med mindre det abonneres på en vaktavtale. Dersom det likevel blir enighet om å utføre arbeidet utover dagen, følger satser som spesifisert i bilag 7.
Kunden er ansvarlig for at det er nødvendige parkeringsfasiliteter i nærheten av sine lokaler, dersom Leverandøren trenger å komme på plassen 
Faste kontaktpersoner tildelt fra Leverandørens side:

Følgende oppgaver utføres:
 
Manuell kontroll av serveranlegg
 • Kontrollere server for hardware-feil
 • Kontrollere feilmeldinger
 • Kontrollere minnebruk, CPU-bruk og diskbruk
 • Kontrollere temperatur og fuktighet 
Oppfølging av brukere
 • Følge opp saker på hver enkelt bruker
 • Sjekke at antivirus på maskinen er aktiv
 • Kontrollere at hardware, pc og utstyr er i orden
 • Oppdatere programvare lokalt 
 • Kontrollere annet som spesifisert under
DOKUMENTASJON 
 • Dokumentasjon av Kundens IT-systemer, relevante data, inn i Kundens database
 • Dokumentasjon av Kundens IT-systemer, relevante data, inn i Leverandørens database
 • Rapport skal skrives ved hvert besøk ihh til Kundens ønskede mal
DET SKAL VIDERE HOLDES MØTER FOR Å FØLGE OPP STATUS PÅ SUPPORT-VIRKSOMHETEN SOM FØLGER 
 • Månedlig
 • Bi-månedlig
 • Kvartalsbasert
 • Halvårsbasert
Hvor følgende tematikk tas opp:
 • Saker som har vært i perioden som har gått            
 • Ny teknologi som har kommet i perioden som har gått
 • Anbefalinger til utskiftning av utstyr med tanke på budsjett til neste år
 • Generell Fornøydhetsgrad

Bilag 2 - Spesifikasjon over programmer og datamengder
Alle kundens programmer skal støttes, utenom programvare hvor det er nødvendig med spesialistkunnskap for å kjenne til programmet og hvor Leverandøren ikke besitter slik kompetanse. Leverandøren kan avslå å jobbe med et produkt dersom det ansees som uansvarlig/risikofylt å gjøre en slik jobb.
 
Bilag 3 - Utstyr 
Kunden kjører IT-utstyr igjennom Leverandøren ved å gi bestillinger til Leverandørens kontakter.
 
Forutsetninger
 • Garantiansvaret for utstyret ligger hos underleverandøren og dekker normalt kun deler
 • Garanti kan kjøpes ekstra igjennom Leverandøren som gir rett til delerstatning på plassen i opp til 5 år
 • Garanti tas igjennom Leverandøren, men er å regne som et supportoppdrag ihh til avtaletype 4
 • Faktura sendes månedlig, men kan ved store ordre faktureres når varen er levert til Leverandøren
 • Tilbud gis normalt med 14 dagers gyldighet, pga. kontinuerlige forandringer ihh til valutakurser og lagerstatus 
 • Bilag 4 - Spesifikasjon over brukerstøtte, opplæring og andre tilleggsytelser
 
Ved behov for brukerstøtte kontaktes personal som spesifisert i bilag 1.
Dokumentasjon, oppfølgingsmøter og tematikk for oppfølgingsmøter er også spesifisert i bilag 1.
Vederlag for arbeidet som blir utført er spesifisert i bilag 7.
 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
Oppstart av tjenestene følger hovedavtalen.
 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser
Prisinformasjon (alle priser er eks. mva)

For overvåkning utenom normal arbeidstid (man-fre 07:00-16:00 må en vaktavtale signeres i tillegg).