Leieavtale for server- og klient-utstyr

Denne avtalen baserer seg på:
1) Generelle avtalevilkår som skissert i http://www.dataplanit.no/avtalevilk%C3%A5r/generelle-avtalevilk%C3%A5r og

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
 
Hovedbeskrivelse

Kunden skal leie produkter av leverandøren. Maskinvareprodukter som skal leies er beskrevet i Bilag 3, mens programvareprodukter er beskrevet i Bilag 2.
 
Forutsetninger
  • Leieavtalen inkluderer ingen driftsgaranti for at leid utstyr skal fungere i løpet av avtaletiden.
  • Leieavtalen inkluderer ingen driftsansvar.
  • Leieavtalen inkluderer ingen arbeid med å sette opp, drifte eller drive feilsøking på utstyret.
  • Leverandøren er ansvarlig for å bytte ut defekte deler. Det benyttes normal garantierstatningsprosedyre for å erstatte deler. Ved feil på systemet som ikke skyldes feil på hardware vil leverandøren fakturere arbeidet tid ihh til standard timesatser.
  • Dersom Leverandøren ikke lenger har Infrastruktur og Support-avtale med Kunden fraskriver Leverandøren seg også ethvert garantiansvar ettersom
  • Garantien på utstyret krever at Kunden har serverrom med tilstrekkelig sikring, temperaturkontroll og fuktighetskontroll.
  • Dersom utstyret blir ødelagt av Kundens eiendom, ansatte eller andre årsaker (som brann eller vannskade) vil restverdien på utstyret bli etterfakturert, slik at Kunden kan ta dette med sitt eget forsikringsselskap.
  • Utstyret skal returneres til Leverandøren etter endt leietid.
  • Dersom en hardware-feil på serveren fører til ekstraarbeid utenfor det å erstatte selve hardwaren, som for eksempel reparasjon av data eller reinstallasjon, så er det ikke regnet som inkludert og må dekkes som normalt arbeid ihh til standard timesatser. 
 
Bilag 2 - Spesifikasjon over programmer
 
Lisenser som er med i leveransen
 
Bilag 3 - Spesifikasjon over utstyr
 
Maskinvare som er med i leveransen
 
Bilag 4 - Spesifikasjon over brukerstøtte, opplæring og andre tilleggsytelser
Ved problemer med tilgjengelighet og systemstans, gjelder følgende telefonnumre:

Normal arbeidstid:         Mandag – Fredag kl. 07:00 – 16:00. Tlf.: 51 96 31 00

For brukerstøtte utover normal arbeidstid vil det være nødvendig å abonnere på vaktavtale.
 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
 
Systemet skal være operativt innen startdato som spesifisert ihh til hovedavtalen. Forsinkelser som kommer fra underleverandører, som linjeleverandører og applikasjonsleverandører kan forskyve oppstartsdatoen.
 
Bilag 6 - Prøveperiode
 
Det er ingen prøveperiode på leie av utstyr og lisenser.

 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser

 
Prisinformasjon: Alle priser er eks. mva.
 
Antallet brukere kan justeres måned for måned ihh. til behov.
 
Justering av antall brukere
Kunden er ansvarlig for å levere inn melding til Leverandøren om endringer i antall brukere. Meldingen skal gå til Leverandørens support-senter og må være skriftlig via e-post til support@dataplan.no
 
Etablering
Alt arbeid tas på timebasis. Dette er f.eks installasjon, flytte data, sikkerhetsinnstillinger m.m.
 
BILAG 8 – Endringer og tillegg til den generelle avtaleteksten
Spesifikke vilkår ved leie av utstyr
Utstyrsleie er minimum 36 måneder. Avtalen må sies opp innen desember inneværende år for å ikke bli fornyet med ytterligere 12 måneder.
 
Spesifikke vilkår ved leie av Visma og UniMicro-lisenser
Dersom kunden leier Visma/UniMicro-lisenser av leverandøren, så må avtalen sies opp senest September (April/November for UniMicro) hvert år – hvis ikke vil lisensene løpe fram til neste september (April/November for UniMicro). Dette skyldes 12 måneders fakturering av lisenser fra leverandøren.
 
Dersom Kunden ikke leier lisenser av denne typen eller har egne lisenser gjelder ikke denne begrensningen.