Overvåkning- og monitoreringsavtale

Denne avtalen baserer seg på:
1) Generelle avtalevilkår som skissert i http://www.dataplanit.no/avtalevilk%C3%A5r/generelle-avtalevilk%C3%A5r og

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
Leverandøren skal overvåke Kundens servere med tanke på:
 • Minnebruk
 • CPU-bruk
 • Disk-bruk
 • Nettverkstilknytning
 • Evt. kritiske tjenester som må kjøre
 • Evt. varme/fuktighet 
Ved henvendelser hvor Leverandøren ser at noe er unormalt skal Leverandøren ta affære ifølge følgende kategorier:
 
Advarsel: Kunden blir informert om hvilke tiltak vi ønsker å ta, før vi igangsetter arbeid.
Kritisk: Arbeid blir igangsatt øyeblikkelig, uten at Kunde blir informert. Kunde blir informert i etterkant. 

Ved henvendelser skal kunden ta kontakt på følgende vis:
 
 • Telefon til Leverandørens support-senter på telefon 51 96 31 00
 • Mail til Leverandørens support-senter på support@dataplan.no
 • Kontakt direkte til fast konsulent på konsulentens mobilnummer 
Ved hastesaker må det enten tas kontakt på metode nr. 1 eller 3, siden det er vanskelig å garantere responstid på supportmailen.  Dersom det ikke er svar på fast-konsulentens telefon må det ringes direkte til Leverandørens helpdesk på telefonnummeret ovenfor.

Forutsetninger:
 • Kunden må gi tilgang til Leverandørens personale til å kunne gå inn på systemet
 • Leverandøren må ha fjerntilgang til Kundens systemer og fysisk tilgang hvis assistanse skal gis 24/7
 • Dersom Leverandørens personale eller fast konsulent er p�� ferie eller er syk, vil annet personale bidra. Dersom kunden godkjenner at Leverandørens personale dokumenterer alt arbeid som blir utført, vil det redusere tiden som det tar for andre personer å delta på feilsøking.
 • Dersom det ikke er tid igjen til å utføre en sak i løpet av en normal arbeidsdag så vil saken bli utsatt til neste dag med mindre det abonneres på en vaktavtale. Dersom det likevel blir enighet om å utføre arbeidet utover dagen, følger satser som spesifisert i bilag 7.
 • Kunden må ha en egen Nagios-PC. Denne kan leveres av Leverandøren.
 • Dersom Kunden ønsker å få målt fuktighet og temperatur må det leveres en sensorhub-boks av Leverandøren. 

Bilag 2 - Spesifikasjon over programmer og datamengder
 
Nagios vil bli benyttet på klient-PC og på Leverandørens systemer. Dette krever ingen lisens.
 
Bilag 3 - Spesifikasjon over utstyr
 
Dersom kunden ikke har en egnet PC eller Server eller Virtuell base som kan benyttes vil en egen Nagios-boks bli satt opp. Se bilag 7 for eksempel på egnet PC.
 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
 
Oppstart av tjenestene følger hovedavtalen.
 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser
 
Prisinformasjon: Alle priser er eks. mva og i Norske kroner
 
Prisjustering på timerater
Prisjustering følger hovedavtale.