Vakt og utrykningsavtale

Denne avtalen baserer seg på:
1) Generelle avtalevilkår som skissert i http://www.dataplanit.no/avtalevilk%C3%A5r/generelle-avtalevilk%C3%A5r og

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
 
Avtalens intensjon

Denne avtalens intensjon er å sørge for at alle IT-problemer av kritisk natur (se alvorlig feil under) blir behandlet så fort som mulig, også utenfor leverandørens normale åpningstider.
 
Utrykning og responstid
Leverandør er forpliktet, ved alvorlig feil innenfor tidsintervall spesifisert nedenfor, å snarest mulig yte teknisk bistand. Etter mottatt melding skal feilrettingsarbeider påbegynnes straks pluss evt. reisetid.
 
Supportsenter/Servicesenter
Dersom ikke annet blir avtalt vil support og drift administreres og utføres med utgangspunkt fra leverandørens supportsenter på Forus. Dersom dette ikke er tilstrekkelig vil assistanse ytes ute på kundens kontor.
 
Alvorlig feil
Definisjonen av alvorlig feil i denne avtalen er som følger: En teknisk driftsfeil som i alvorlig grad påvirker kundens evne til å utføre sin hovedvirksomhet og som vil påvirke kundens økonomisk resultat.
 
Tidsintervall
Tidsintervall spesifisert for denne avtalen er fra kl. 00-24.00 Alle dager, 365 dager i året.
 
Forutsetninger:
  • Kunden må gi tilgang til Leverandørens personale til å kunne gå inn på systemet
  • Kunden må ha tilgang til nødvendige passord og gi disse til Leverandørens kontaktperson for å kunne utføre vedlikehold på systemet
  • Dersom Leverandørens personale eller fast konsulent er på ferie eller er syk, vil annet personale bidra. Dersom kunden godkjenner at Leverandørens personale dokumenterer alt arbeid som blir utført, vil det redusere tiden som det tar for andre personer å delta på feilsøking. 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
 
Avtalen er aktiv med øyeblikkelig virkning fra signaturdato.
 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser
 
Prisinformasjon: Alle priser er eks. mva.
 
Overvåkningsprodukt Pris per mnd
Vakt/utrykningsavtale 24/7/365 - Øyeblikkelig assistanse