Wifi/trådløs drift og overvåkning

Denne avtalen baserer seg på:
1) Generelle avtalevilkår som skissert i http://www.dataplanit.no/avtalevilk%C3%A5r/generelle-avtalevilk%C3%A5r og

Bilag 1 – Beskrivelse av tjenester med forutsetninger og vilkår
 

Leverandøren skal levere
 • Trådløst kommunikasjonsutstyr ihh til spesifikasjon i bilag 3
 • Installasjonstjenester for å få disse opp å stå
 • 24/7 vakttelefon som gjelder det trådløse nettet 
 • Installasjonstjenester for å få utstyr opp å stå
Leverandøren skal motta utstyret i sine lokaler og så reise ut og sette dette opp hos Kunde i henhold til plan.
Utstyret skal settes opp forskriftsmessig og så optimalt som mulig i første omgang for å oppnå dekning hvor det behøves.
 
Inkluderte tjenester
Inkludert i månedsprisen på utstyret som leies så inkluderes all teknisk installasjon, overvåkning og feilretting som måtte oppstå i avtaleperioden.
24/7 vakttelefon som gjelder det trådløse nettet

Ved henvendelser skal kunden ta kontakt på følgende vis:
 
Telefon til Leverandørens support-senter på telefon 51 96 31 00 mandag-fredag 07:00-16:00
Telefon til vakttelefon på 41 14 64 94 alle andre tidspunkt 

Forutsetninger:
 • Kunden må gi tilgang til Leverandørens personale til å kunne gå inn på systemet og inn i lokaler som trengs
 • Kunden må ha tilgang til nødvendige passord og gi disse til Leverandørens kontaktperson for å kunne bidra
 • Dersom Leverandørens personale eller fast konsulent er på ferie eller er syk, vil annet personale bidra.
 • Dersom Kundens lokaler krever ekstra komponenter ifht utstyrsliste i Bilag 3 vil disse måtte legges til i etterkant på Kundens bekostning
 • Kunden er ansvarlig for tilstrekkelig Cat5E/Cat6-kabling og annen grunnleggende nettverksstruktur
 • Delt linje kan benyttes men vi anbefaler at det benyttes egen linje for trådløse nett, spesielt i hotell
 • Dersom Leverandøren finner ut at det ikke er mulig å levere en stabil ytelse pga. delt linje, så vil Kunden måtte investere i en ny linje for å levere god nok ytelse
 • Om Leverandør finner det nødvendig for å opprettholde god kvalitet på leveransen mot sluttkunde, står Leverandør fritt til å øke sikkerhetsnivået på trådløst nettverk. Eksempel kan være implementasjon av påloggingsportal eller regelmessig passordbytte for å holde utenforstående borte fra nettverket 
Bilag 3 - Spesifikasjon over utstyr
 
 
Bilag 4 - Spesifikasjon over brukerstøtte, opplæring og andre tilleggsytelser
 
 
Bilag 5 - Fremdriftsplan
 
 
Bilag 6 - Prøveperiode
 

3 måneders prøveperiode fra dato som er informert om til Kunde som ferdig installert.
Tjenesten må sies opp innenfor dette intervallet dersom leveransen ikke skal beholdes.
Ved klager og feil så har Leverandøren rett til å få rettet feil som måtte oppstå.
 
Bilag 7 – Vederlag og betalingsbetingelser
 

Vederlag og betalingsbetingelser følger tilbud.