Henning%20DPIT

HMS Politikk


DATAPLAN IT PARTNER AS har som mål at vi ikke skal ha fraværsskader, eller forårsake yrkessykdommer.

DATAPLAN IT PARTNER AS skal være et trygt og godt sted å arbeide.

DATAPLAN IT PARTNER AS skal også arbeide målrettet for å ha et lavt sykefravær og arbeide aktivt for å redusere dette ved å tilpasse arbeidsoppgaver så langt dette er mulig.

DATAPLAN IT PARTNER AS mål for HMS er å unngå uhell. Dette innebærer at vi ikke aksepterer skader på ansatte eller miljøet. Bruk av godt kontorutstyr som gode arbeidsstoler og hev/senk-bord skal benyttes for å unngå belastningsskader og slitasjeskader. Tunge løft skal unngå ved hjelp av nødvendig transportverktøy.
Alle ansatte skal benytte de tekniske hjelpemidlene som er tilgjengelige for å utføre arbeidsoppgavene på en mest mulig skånsom måte for kroppen.
Målet om å unngå skader på helse og miljø skal alltid ha førsteprioritet i alle våre aktiviteter.

LEDELSEN I DATAPLAN IT PARTNER AS ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE:
  1. Være involvert i HMS-arbeid i alle deler av firmaet
  2. Garantere overenstemmelse med juridiske krav som gjelder oss
  3. Jobbe for å redusere fravær og fraværsskader
DATAPLAN IT PARTNER AS sin HMS-politikk skal være implementert gjennom vårt Wiki-system og skal bidra til å styrke konkurransedyktighet og selskapets anseelse blant kunder og egne ansatte.Juni, 2017
Henning Bakke
Daglig leder
DATAPLAN IT PARTNER AS