henning dpit

HMS Politikk


DATAPLAN IT PARTNER AS har som mål at vi ikke skal ha fraværsskader, eller forårsake yrkessykdommer.

DATAPLAN IT PARTNER AS skal være et trygt og godt sted å arbeide.

DATAPLAN IT PARTNER AS skal også arbeide målrettet for å ha et lavt sykefravær og arbeide aktivt for å redusere dette ved å tilpasse arbeidsoppgaver så langt dette er mulig.

DATAPLAN IT PARTNER AS mål for HMS er å unngå uhell. Dette innebærer at vi ikke aksepterer skader på ansatte eller miljøet. Bruk av godt kontorutstyr som gode arbeidsstoler og hev/senk-bord skal benyttes for å unngå belastningsskader og slitasjeskader. Tunge løft skal unngå ved hjelp av nødvendig transportverktøy.
Alle ansatte skal benytte de tekniske hjelpemidlene som er tilgjengelige for å utføre arbeidsoppgavene på en mest mulig skånsom måte for kroppen.
Målet om å unngå skader på helse og miljø skal alltid ha førsteprioritet i alle våre aktiviteter.

LEDELSEN I DATAPLAN IT PARTNER AS ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE:
  1. Være involvert i HMS-arbeid i alle deler av firmaet
  2. Garantere overenstemmelse med juridiske krav som gjelder oss
  3. Jobbe for å redusere fravær og fraværsskader
DATAPLAN IT PARTNER AS sin HMS-politikk skal være implementert gjennom vårt Wiki-system og skal bidra til å styrke konkurransedyktighet og selskapets anseelse blant kunder og egne ansatte.Juni, 2017
Henning Bakke
Daglig leder
DATAPLAN IT PARTNER AS
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes | Tlf: +47 51 96 31 00 | Faks: +47 51 96 30 01 | firmapost@dataplan.no
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A    |    4313 Sandnes    |    
Tlf: +47 51 96 31 00    |    Faks: +47 51 96 30 01    |    firmapost@dataplan.no
© Copyright 2016 DATAPLAN GRUPPEN AS
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 31 00
firmapost@dataplan.no