Vakttelefon

For kritiske driftshendelser - Vakttelefon er tilgjengelig for kunder som har avtale om dette og som har kritiske driftshendelser som må løses umiddelbart, utenom normal åpningstid (Mandag til fredag, 07:00 - 16:00).
 
DATAPLAN VAKTTELEFON FOR BEDRIFTER OG ORGANISASJONER:

Tel.: 41 04 61 84

Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet. I normal åpningstid skal dette nummeret ikke benyttes.


DERSOM DU IKKE HAR AVTALE OM VAKTTELEFON

Om din bedrift ikke har avtale med oss om vakttelefon så vil et utrykningsgebyr komme i tillegg til overtidstimer. Telefonen skal i all hovedsak benyttes for hendelser der system er blitt utilgjengelige og videre arbeid ikke er mulig. For detaljert informasjon om hva som inngår i ditt firmas driftsavtale, vennligst se avtaleverk mellom din bedrift og oss.