groenne_blader

Kvalitetspolitikk ISO9001:2008

DATAPLAN IT PARTNER AS kvalitetspolitikk skal gjennomsyre vårt arbeid. Som hovedmål i vår kvalitetspolitikk gjelder at vi stadig ønsker å forbedre vår:
  • kundetilfredshet
  • leveransehastighet
  • profitabilitet
  • trivsel blant de ansatte
  • og ha kontinuerlig optimalisert firmastruktur

For å utføre dette har vi delt opp firmaet i syv distinkte prosessgrupper som skal måles jevnlig:

PG1 – Personal fokuserer på å få en optimal firmastruktur med riktig personal i klart definerte stillinger. Vi skal skape høy trivsel blant våre ansatte og gi tett oppfølging for å skape kvalitet i arbeidet og bevissthet rundt oppgavene som skal utføres og hvordan oppgavene utføres på best måte. Vi ønsker å se engasjerte, motiverte medarbeidere som velger å være ansatt lenge hos oss og som trives på jobb hver dag.

PG2 – Administrasjon dekker grundig og rask utføring av alle administrative oppgaver til et minimum av tid brukt. Kontroll, gjennomganger og rutiner skal utføres med høy kvalitet og redusere kostnader.

PG3 – Salg og kundeoppfølging har som mål at kundene skal føle seg 100% ivaretatt og fulgt opp. Kunden skal føle seg velkommen, at de er hos et profesjonelt firma og at de får rådgivning og oppfølging som er proaktiv, verdiskapende og nyttig. Kunden skal få informasjon om vår miljøpolicy og kvalitetspolicy. På salgssiden skal vi jobbe systematisk og ryddig for å få mersalg til eksisterende og nye kunder. Lager-funksjonen skal utføres raskt, ryddig og presist og ha tilgjengelig alle nødvendige varer på kort varsel.

PG4 – IT-Support skal gi alle kunder rask og profesjonell løsning på alle IT problemer, både akutte problemer og planlagte operasjoner og samtidig sørge for at vi gir proaktiv rådgivning for å redusere feil.

PG5 – ASP skal levere skytjenester med svært høy ytelse, sikkerhet og funksjonalitet hvor kunden opplever stabilitet og ytelse som er unik i bransjen.

PG6 – Konsulent skal gi alle kunder proaktiv, profesjonell og helhetlig oppfølging, som fører til høy fornøydhetsgrad og gjensalg. Alle aspekter av kundens IT-behov skal bli dekket.

PG8 – Prosjektledelse skal sørge for at vi har fornøyd sluttkunde i alle prosjekter vi utfører, hvor kvalitet, ytelse, tydelighet og forutsigbarhet er prioritert.


LEDELSEN I DATAPLAN IT PARTNER AS ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE:
  • Være direkte involvert i kontinuerlig kvalitetsheving i alle prosessgrupper
  • Garantere overenstemmelse med juridiske krav som gjelder oss
  • Jobbe for å redusere avvik og uønskede hendelser og ta tiltak der avvik skjer
  • Informere våre kunder om vår kvalitetspolicy

DATAPLAN IT PARTNER AS skal ha en aktiv målsetning om å være blant et av de beste IT-firmaene i klassen og skal jobbe proaktivt for å ha en levende og oppdatert kvalitetspolitikk. 

DATAPLAN IT PARTNER AS skal videre sørge for at denne kvalitetspolicyen er lett tilgjengelig for våre ansatte, kunder og leverandører.

DATAPLAN IT PARTNER AS skal ha kvalitetsmål som er definert og blir fulgt opp daglig, ukentlig, månedlig og årlig.

DATAPLAN IT PARTNER AS skal ha avviksbehandling som tar hånd om avvik, uønskede hendelser, forbedringer og forebygginger og igjennom månedlige gjennomganger forsterker kvaliteten i firmaet.