groenne_blader

Miljøpolitikk / Environmental Policy ISO14001:2004

DATAPLAN IT PARTNER AS er en IT-bedrift i Sør-vest Norge som leverer IT-tjenester til ca. 300 bedrifter og understøtter virksomheten til ca. 3000 personer i nærområdet. Vår operasjon er fordelt på tre hovedområder: 1) Cloud-Tjenester/ASP 2) IT-support- og helpdesk-tjenester og 3) Varesalg.

Fra noen av disse aktivitetene kommer det miljøaspekter som en konsekvens, i form av direkte og indirekte utslipp til miljøet i form av klimagasser som CO2, NOX, CO og avfall fra elektrisk utstyr og emballasje.

DATAPLAN IT PARTNER AS skal ha en proaktiv holdning til utslippsreduksjon og bidra til at et lavutslippssamfunn kan bli en realitet. Vi har derfor etablert en miljøpolitikk, identifisert vesentlige miljøaspekter og måler konkrete miljøverdier som en konsekvens. Vi jobber for å ta tiltak for å få disse redusert.

LEDELSEN I DATAPLAN IT PARTNER AS ER FORPLIKTET TIL FØLGENDE:

1. Være involvert i miljøstyringen av firmaet
2. Garantere overenstemmelse med juridiske krav som gjelder oss samt eventuelle frivillige miljøforpliktelser som vi velger å delta i
3. Periodisk revidere og oppdatere miljøpolitikken
4. Sørge for at våre leverandører benytter resirkulerbart materiale i så høy grad som mulig og også fullfører miljøgodkjenninger som ISO-14001 og EPEAT
5. Utføre nødvendige tiltak for å minske utslipp til atmosfære, vann og avfall, med mål om å minske vår miljøbelastning
6. Forhindre forgiftning og beskytte naturlandskapet rundt oss
7. Oppmuntre personalet til å være ansvarlige for miljøet ved å gi nødvendig opplæring
8. Informere våre kunder om hvordan de kan redusere miljøbelastningen ved å ta miljøvennlige valg

DATAPLAN IT PARTNER AS skal ha en målsetning om å redusere den totale klimabelastningen vi og våre kunder står for, via våre aktiviteter, både direkte og indirekte. Via måleparametre måler vi fremgang og forsøker å nå null-konsekvens i så høy grad som mulig. DATAPLAN IT PARTNER AS skal videre sørge for at denne miljøpolitikken er lett tilgjengelig for våre ansatte, kunder og leverandører.