Dataplan IT Partner er blitt sertifisert i henhold til ISO-9001:2008 og ISO-14001:2004

ISO-9001 er verdens mest kjente kvalitetsstandard, mens ISO-14001 er verdens mest kjente standard for miljøstyring. Dataplan IT Partner AS har i løpet av to år jobbet for å bli sertifisert på disse høye standardene.
Dataplan IT Partner AS ble i Mai 2015, etter to års grundig arbeid, sertifisert av NEMKO AS til å tilfredsstille alle ledd i ISO-9001:2008-standarden og ISO-14001:2004. ISO-9001:2008 er verdens mest kjente kvalitetsstandard og er et sertifikat på at bedriften har underlagt seg et kvalitetssystem som dekker alle områder for bedriftens operasjoner.

Blant annet inneholder kvalitetssystemet områder som dokumentasjonskontroll, kvalitetsmålinger, avvikshåndtering og fokus på kontinuerlig forbedring, slik at vi alltid jobber mot bedre kvalitet i alle ledd. Vi måler 49 forskjellige måleparametre daglig, ukentlig og årlig - slik at vi til enhver tid skal streve mot høyere kvalitet. I tillegg har vi ukentlig avvikshåndtering.

ISO-14001:2004 er verdens mest kjente standard for miljøstyring og setter krav til miljøhåndtering, målsettinger og operasjoner for å håndtere alt avfall korrekt.

Dataplan IT Partner AS er stolt over å være en av svært få IT-bedrifter i Norge som er ISO-sertifisert på dette nivået.

Nemko AS har utstedt følgende sertifikat:

 
nemko-3