Lett å huske - vanskelig å hacke: et sterkt passord på 1-2-3

Et passord som består av tall, ord, store og små bokstaver i et ord er ikke nok for å beskytte kontoen din. Det kan bare ta noen få skunder eller minutter for å hacke et 6-sifret passord som består av alle komponenter beskrevet øverst.
Hvilket passord er god nok?
  • Lag passord-setninger. De kan gjerne beskrive noe du gjør hver dag, eller noe du ønsker deg, gleder deg til etc. Disse setningene blir lett å huske for deg og vanskelig å hacke for den som vil det.
  • En passord-setning bør inneholde minst 4-5 ord, store og små bokstaver, symboler og mellomrom/koma, punkt. Det er heller ikke nødvendig med overdrevet bruk av store bokstaver og tall – viktigste er å ha de med, men i en uforventet plassering.
  • Hver nettside du bruker bør ha egen passord-setning

En annen viktig ting. Mange tror at å bytte passord regelmessig hjelper de å beskytte kontoen sin enda bedre. I praksis er det omvendt. Forskninger viser at det å bytte passord jevnlig faktisk gjør sikkerheten dårligere. Problemet går da i at folk begynner å skrive ned passordet sitt på lapper, eller finner på et «system» for å lage og huske nye passord.

NB! I tilfelle du mistenker at passordet ditt kan ha kommet på avveie må du umiddelbart bytte passord. 

 
Eks. på et godt passord: Jeg går tur i skogen hver s0ndag.
Hvorfor? 
- Lett å huske, langt, stor og små bokstaver, tall, spesialtegn.


Eks. på et dårligt passord: A3!fg@
Hvorfor? - Vanskelig å huske, alt for kort.
fotorcreated 122