Outsourcing: sparte en egentlig noe?

Flere store selskap typisk innen olje, gass og banktjenester, har valgt å outsource deler av sine IT tjenester til typiske lavkostland. En system-utvikler i Norge har eksempelvis nesten ti ganger høyere lønn en system-utvikler i India.
Om man ikke ønsker å ansette egne IT-folk eller benytte en norsk driftsleverandør så finner en tusenvis av lett tilgjengelige leverandører utenfor grensene våre. Men sparer man virkelig noe i praksis, og hva med produktiviteten for brukerne ved behov for IT-bistand?

Fasitsvarene vil variere, men vi ser at enkelte punkter stadig går igjen som utfordringer for selskap som har valgt outsourcing til lavkostland: sikkerhet, support og samarbeid.

SIKKERHET. Flere norske aviser forteller denne uken om IT-arbeideren i India som stoppet produksjonen for Statoil ved Mongstad, og at denne tilgangen aldri skulle eksistert. Feil vil kunne skje uavhengig av leverandør – men hvor enkelt er det for en stresset indisk IT-konsulent (nå arbeidsledig) ved et gigantisk driftssenter å ha kontroll på om serveren han tar omstart på nattestid er en midt i en kritisk operasjon i Norge? Manglende oppfølging av IT-policy i praksis får konsekvenser. Hvor mye penger taper en bedrift ved slike driftsavbrudd?

SUPPORT. For kunder av Dataplan IT Partner tar det gjennomsnittlig 6 sekunder før innringere får svar fra vår supportavdeling. Ved behov kan vi typisk rykke ut til de fleste av våre kunder på stedet allerede etter 15-30 minutter.  Gjentakende historier fra bedrifter med outsourcet IT forteller om frustrerte brukere som fort kan bruke flere timer bare for å komme i kontakt med riktig supportpersonell – og at selv de enkleste sakene gjerne blir liggende åpne i flere dager før noe skjer. Brukerne i Statoil, som nå er aktuelle i media, forteller om stor frustrasjon og at det dessverre har blitt mye galgenhumor rundt support-leveransen.

SAMARBEID. God og tett dialog mellom kunden og deres primære IT-konsulent har høy prioritet hos DPIT. Vår målsetning er at minst to konsulenter skal ha ekstra god kunnskap om hver kunde, og kunne fungere både som IT-konsulent og rådgiver. Vi ser på løsninger sammen. Hvor enkelt er det å få til den samme gode dialogen med en IT-leverandør på andre siden av kloden? Språk, nasjonal- og bedriftskultur, tidsforskjeller og avstand fører til mange tidkrevende utfordringer som ikke ville eksistert med en mer lokal leverandør.

Et annet viktig spørsmål: Hva med skjer videre med verdiskapningen og kompetansenivå når offentlige og private virksomheter tar sjansen og outsourcer drift til lavkostland?
outsourcing