Kaph Entreprenør AS

Kaph Entreprenør AS ble etablert i 2015 og driver med rehabilitering, oppføring av boliger, service, forsikring og større prosjekter.

Kaph Entreprenør eies og drivers av fire gründere som alle har lang fartstid i bransjen. Kaph leverer håndverk og saneringstjenester. Deres kunder er primært forsikringsselskaper, offentlig sektor, borettslag, eiendomsselskap og private. For Kaph er samspillet mellom Kaph, kundene og leverandørene det største suksesskriteriet.
kaph-logo-invers
Dataplan IT Partner AS har levert alt av IT-tjenester til Kaph Entreprenør AS siden oppstarten i 2015. Vi leverer cloud-tjenester, IT-utstyr, nettverksutstyr, trådløst utstyr og er også leverandør av alt av dokumenthåndteringssystem og økonomisystem sammen med Dataplan-Gruppen forøvrig.

Jeg kan trygt anbefale Dataplan IT Partner AS. Stikkord er at de er proaktive, lytter, viser businessforståelse og er løsningsorienterte. - Kjell Ole Frøiland, Daglig leder