Kaph Entreprenør AS

Kaph Entreprenør AS ble etablert i 2015 og driver med rehabilitering, oppføring av boliger, service, forsikring og større prosjekter.

Kaph Entreprenør eies og drivers av fire gründere som alle har lang fartstid i bransjen. Kaph leverer håndverk og saneringstjenester. Deres kunder er primært forsikringsselskaper, offentlig sektor, borettslag, eiendomsselskap og private. For Kaph er samspillet mellom Kaph, kundene og leverandørene det største suksesskriteriet.
Dataplan IT Partner AS har levert alt av IT-tjenester til Kaph Entreprenør AS siden oppstarten i 2015. Vi leverer cloud-tjenester, IT-utstyr, nettverksutstyr, trådløst utstyr og er også leverandør av alt av dokumenthåndteringssystem og økonomisystem sammen med Dataplan-Gruppen forøvrig.

Jeg kan trygt anbefale Dataplan IT Partner AS. Stikkord er at de er proaktive, lytter, viser businessforståelse og er løsningsorienterte. - Kjell Ole Frøiland, Daglig leder
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes | Tlf: +47 51 96 31 00 | firmapost@dataplan.no
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 31 00
firmapost@dataplan.no