Kaph Entreprenør AS

Kaph Entreprenør AS ble etablert i 2015 og driver med rehabilitering, oppføring av boliger, service, forsikring og større prosjekter.

Kaph Entreprenør eies og drivers av fire gründere som alle har lang fartstid i bransjen. Kaph leverer håndverk og saneringstjenester. Deres kunder er primært forsikringsselskaper, offentlig sektor, borettslag, eiendomsselskap og private. For Kaph er samspillet mellom Kaph, kundene og leverandørene det største suksesskriteriet.
kaph-logo-invers
Dataplan IT Partner AS har levert alt av IT-tjenester til Kaph Entreprenør AS siden oppstarten i 2015. Vi leverer cloud-tjenester, IT-utstyr, nettverksutstyr, trådløst utstyr og er også leverandør av alt av dokumenthåndteringssystem og økonomisystem sammen med Dataplan-Gruppen forøvrig.

Jeg kan trygt anbefale Dataplan IT Partner AS. Stikkord er at de er proaktive, lytter, viser businessforståelse og er løsningsorienterte. - Kjell Ole Frøiland, Daglig leder
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes | Tlf: +47 51 96 31 00 | Faks: +47 51 96 30 01 | firmapost@dataplan.no
dpr_logo-negative-large
dpit_logo-negative-large
dps_logo-negative-large
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A    |    4313 Sandnes    |    
Tlf: +47 51 96 31 00    |    Faks: +47 51 96 30 01    |    firmapost@dataplan.no
dp-regnskap-logo
dp-itpartner-logo
dp-solutons-logo
© Copyright 2016 DATAPLAN GRUPPEN AS
Dataplan IT partner AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 31 00
firmapost@dataplan.no