IT-Helpdesk & IT-Support

Vår IT-Helpdesk løser IT-problemer raskt og effektivt. I gjennomsnitt svarer vi telefonen på 5 sekund og løser 9.500 IT-problem per år.

Når IT-problem oppstår så vil vår IT-Support først forsøke å forstå problemet helhetlig og deretter gjøre noe med det. Et IT-problem kan lamme en ansatt, eller i verste fall, sette en hel bedrift utav drift. Derfor er vår IT-Support helt uvurderlig for å opprettholde driften i enhver bedrift.

Åpningstidene for vår IT-Helpdesk er fra kl. 07:00 - 16:00. Utenom dette har vi en Vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
shutterstock_180882500
IT-Systemer må virke - Vår IT-Helpdesk sørger for nettopp det!
Det er få ting som setter deg og bedriften så mye ut av funksjon som å være uten IT-systemer, epost eller filer. Dårlig eller for lite IT-Support kan utsette bedriften for unødvendig risiko. Dette vet vi og derfor har vi lagd en IT-Helpdesk som gir et svært høyt servicenivå. Når du ringer så får du hjelp med en gang. Du kan også få én konsulent å forholde deg til og denne kan komme innom periodisk, for eksempel en gang i uka, for å gå over problemer som måtte være samt å være med å rådgi videre fremover. Da er det også mulig å dekke opplæringsbehov og dokumentasjon.

Ta kontakt med vår IT-Helpdesk på telefon 51 96 31 00 for å nå vår IT-Helpdesk  direkte, mandag-fredag 07:00 - 16:00. Dersom du har problemer utenom dette tidsrommet og problemet er kritisk, så kan du ta kontakt med vår vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Vår IT-Helpdesk dekker alle kategorier IT-problem
  • PC & Mac-Installasjon
  • Oppsett av nettbrett og telefoner
  • Feilsøking på Windows-applikasjoner, Mac-applikasjoner
  • Nettverksoppsett
  • Programinstallasjon
  • Programfeilsøking
  • Feilsøking på servere og installert programvare
  • Feilsøking på nettjenester 
  • Periodisk kontroll av antivirus/servere
Vi svarer på telefon, mail og kommer også ut for å installere, feilsøke og supportere systemer.

IT-Helpdesk avtale gir et trygt og forutsigbart avtaleforhold
Ved å avtale en fast IT-Helpdesk avtale med oss så avtaler vi konkurransedyktige timepriser og avtaleforhold. Det blir avklart på forhånd hva som er fakturerbart og ikke, slik at du ikke skal få noen overraskelser. Ved å abonnere på en timebank kan du også få lavere timepris.

Vakttelefon
Dersom bedriften eller organisasjonen din har behov for IT-support utenom Mandag - Fredag 07:00 - 16:00 så kan det tegnes en vakttelefon-avtale. Denne må avtales på forhånd ved å sende mail til support@dataplan.no. En avtale vil da bli tegnet som bestemmer avtalenivå, hvem som skal fungere som kundens kontaktpunkt samt andre kontraktsforhold. Kontrakten har en varighet på 12 måneder. Vakttelefonen er ikke tilgjengelig for private kunder.
 

Alt er på d!