IT-SJEF OG IT-KONSULENT

Det er få ting som er så viktige for en bedrift som å ha et velfungerende IT-system, og det er få som kan hjelpe så godt som en IT-Sjef som kommer ut på plassen på besøk.

Vi løser dette ved å tilegne en egen IT-Konsulent som tar rollen som din IT-Sjef on-site. IT-Sjefen skal sørge for at alle dine IT behov blir møtt, både når det gjelder funksjonalitet, sikkerhet, økonomiske rammevilkår og fremtidsretting.


Hva er fordelene med å leie en IT-Sjef?


Kort og godt så er det rimeligere å leie en IT-Konsulent som IT-Sjef enn å ansette en egen IT-Sjef i 100% stilling. I tillegg så er du ikke utsatt på samme måte ved sykdom og ferier, ved at vi alltid setter to dedikerte IT-Konsulenter til å kjenne godt til din bedrift. Ved å inngå en langsiktig avtale om en IT-Sjef kan du få forutsigbarhet, trygghet og konkurransefordeler i forhold til å bare løse IT-problemer ved behov. Det er noe med å ligge i forkant og alltid være oppdatert som gir en trygghet for at du har det funksjonelle men også det sikre.
 
imk%20nettside
Hvilke områder blir sjekket av en IT-Sjef?
Som en grunnpakke har vi 13 forskjellige områder som IT-Sjefen skal håndtere for ditt firma. I tillegg avtaler vi hvor ofte kontroller skal gjøres - en gang i uken, en gang i måneden eller gjerne bare to ganger i året. 
 1. Dokumentasjon av teknikk og oppsett
 2. Passe på at økonomisk riktige valg blir tatt
 3. Drift av servere
 4. Kontrollere alt av backuper og sikkerhetskopier
 5. Optimalisere internett-tilgang
 6. Optimalisere trådløse nettverk
 7. Passe på websider
 8. Passe på antivirus og mottiltak
 9. E-post-funksjonalitet 
 10. PC-klienter m/sikkerhet og ytelse
 11. Infrastruktur og nettverk, inklusive sikkerhet
 12. Skrivere 
 13. Programmer som benyttes m/funksjon og kostnad

Hvilken respons kan du forvente? 
I all hovedsak er din IT-Sjef tilgjengelig fra 8 til 16 hver dag og svarer deg så fort som mulig. Om det skulle oppstå et IT-problem og din IT-Konsulent eller IT-Sjef ikke er tilstede, så sender vi ut en annen IT-konsulent som har kompetanse på ditt firma. Dokumentasjonen oppdateres jevnlig, slik at andre som skal hjelpe deg raskt finner fram til riktig kunnskap. I tillegg, ved å ringe vår IT Helpdesk så får du alltid en kompetent IT-konsulent innen 10 sekunder.

Hvilket utstyr kan vi få levert via en IT-Sjef?
Vi har 124 underleverandører og leverer alt IT-utstyr til din bedrift. Hvilket utstyr som er riktig vurderers nøye samme med deg og i henhold til din bedrifts budsjett og teknologivalg. Kort og godt kan vi levere ALT IT-Utstyr som eksisterer.

Hvordan sikrer vi kvalitet på leveransen?
Dataplan IT Partner er ISO-9001:2008 sertifisert (Nemko Sertifikat 800672) og utfører alt arbeid i henhold til sjekklister, kvalitetsprosedyrer og avviksregistrering. Vi har et kvalitetsrammeverk å forholde oss til som skal sikre høy kvalitet både på nyinstallasjoner og pågående support. Dette fører til at vi klarer å levere rett første gangen, begår færre feil og jobber hele tiden med å få økt kundetilfredshet.

Alt er på d!